Partners

Groots Betrokken Bedrijfspartners

 

www.grootsbedrijfsadvies.nl

MKB5 Managementadvies

Remco van Suchtelen is de ondernemer achter MKB5 Managementadvies. MKB5 Managementadvies weet wat banken willen en begeleidt ondernemers in financieringstrajecten van begin tot einde. Onderscheidend hierbij is dat MKB5 vooraf toetst of een financieringsaanvraag haalbaar is, dat voorkomt onnodige kosten en teleurstellingen.

www.mkb5.nl