‘What business
are we in?’

Het PMT-model.

Wij hebben ons de vraag gesteld: ‘What business are we in?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden houden wij het Product Markt Technology-model aan.

De centrale vraag is: ‘Welke behoeften komen uit de markt die wij willen bedienen en waar kunnen wij op inspelen?’  Door deze vraagstelling kwamen wij uit op een Mission Statement, een visie op bedrijfsvoering/ondernemen en een strategie.

Missie

Wij geloven dat de drie pijlers van een succesvol bedrijf, de volgende zingeving motieven zijn: autonomie, meesterschap en zingeving.
De organisaties die hieraan voldoen, zijn aantoonbaar succesvoller dan andere. Wij noemen dit Motivatie 3.0.
Motivatie 2.0 is gericht op winstmaximalisatie. Motivatie 3.0 wijst winst niet af maar plaatst de maximalisatie van zingeving ernaast.

Een ander belangrijk kenmerk van organisaties in deze nieuwe tijd is het hebben van een MTP = Massive Transformative Purpose.

Onze missie is om leiders (ondernemers) te faciliteren bij het bereiken hiervan.

Een mission statement rust op de vraag WAAROM, een visie geeft meer antwoord op WAT en de strategie beantwoord HOE.

Als startende ondernemers met veel ervaring in de branche richten wij ons op bestaande netwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat werken in netwerken de toekomst heeft. Een mooi voorbeeld is het bedrijf NASA. Het bestaat al 60 jaar en is van oudsher heel hiërarchisch en ambtelijk. Toch werken op dit moment 70-80% van de kenniswerkers aan het project voor de Mars-reis & freelancer vanuit de hele wereld.

Werken met netwerken versterkt ons maar zeker ook onze opdrachtgevers. In een constante opdracht om morgen nog beter te worden dan vandaag beïnvloeden wij onze netwerken in professionele zin. De reden waarom wij werken met netwerken zó belangrijk vinden? ‘Het dwingt ons tot constante vernieuwing.’

op bedrijfsvoering / ondernemen

We staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Prof. dr. ir. Jan Rotmans noemt dat: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Iets wat één keer in de 150/200 jaar plaatsvindt.

Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het bedrijfsleven. Deze gevolgen zijn samen te vatten in het begrip: disruptie, dat verwoestend betekent. Bekende voorbeelden zijn o.a. Uber die de vervoerswereld op zijn kop zet en AirBnB die de hotelbranche opschudt. Rotmans: ‘Overleven betekent innoveren, aanpassen, samenwerken en een zoektocht aangaan naar nieuwe waarden. Alleen adaptieve organisaties overleven. Neem een energiereus als Essent, die heilig bleef geloven in fossiele brandstoffen. De CEO van RWE/Essent heeft onlangs toegegeven dat het bedrijf te laat in de duurzame energie is gestapt. RWE/Essent leed een gigantisch verlies in 2014. De manier waarop veel energiebedrijven nog werken is volstrekt ouderwets.

Naast het adviseren over bestaande problemen in de organisatie geven wij ook advies over hoe u om kunt gaan met komende disrupties in de markt/branche. Want begrijp goed: we gaan op weg naar een wereld waarin organisaties tien keer beter, sneller en goedkoper zijn.

10 jaar geleden waren er over de hele wereld 500 miljoen apparaten met internet verbonden. Tegenwoordig 8 miljard. In 2020 is de verwachting 50 miljard en nog eens 10 jaar later één biljoen.
Volgens deze rekenmethode hebben we slechts 1% gehad. Het grootste deel van groei ligt voor ons. Bent u daarop voorbereid?