WELKOM BIJ
QUAE AMPLIO

Quae Amplio is een vooruitstrevend jong adviesburo dat beweegt op de volgende terreinen;

Interim management
Management
Consulting
Trainen
& Coachen

Gevestigd in VEENDAM, bedienen wij DGA’s, ondernemers, bedrijven en instellingen door heel Nederland.

Interim
(financieel)
management

De vooruitdenkende cijferaar die binnen het bedrijf een koppeling legt tussen het verleden, het heden -en belangrijk- de toekomst. Hierdoor ontstaat een financiële en bedrijfskundige planning voor de komende jaren. Dit geeft inzicht in de verschillende ratio’s en leidt tot waardering van de onderneming.

Management
Consulting

In deze tak helpen wij klanten door eerst een quick scan van de onderneming te maken om een duidelijk beeld te krijgen van de onderneming en de probleemstelling. Dit doen we door goed te analyseren en te interviewen.

Dit doen we zonder ingewikkelde ondernemingsplannen en/of beleidsplannen maar een helder overzicht waaruit een plan van aanpak en aanbevelingen worden gepresenteerd voor een toetsbaar resultaat.

Wij zijn een volwaardige gesprekspartner en zijn actief op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Trainen
& Coachen

Competenties

Wilt u maximaal rendement halen uit uw leiderschap meldt u dan aan voor de training Effectief Leiderschap. 

Persoonlijke ontwikkeling

O.a. Covey, eigenschappen van effectief leiderschap.

GTD Getting Things Done

Zie document in 7 stappen

De trainingen bevatten onder andere competentiemanagement. Hierbij is het van groot belang dat de competenties van de persoon in verband staan of worden gebracht met de kernwaarden van uw onderneming. Daarnaast bieden we personal coaching, communicatie- en managementtrainingen. Wij maken hierbij gebruik van onze ervaringen, onze partners en onder meer NLP. Neuro linguïstisch programmeren volgens Stephen Covey en Tony Robbins.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en resultaten van coaching blijkt telkens weer dat coaching een doeltreffend instrument is voor persoonlijke ontwikkeling en optimale functionaliteit binnen het bedrijf. Om die reden is de vraag naar coaching de laatste jaren enorm toegenomen. Relatief snelle resultaten met een hoog -en belangrijker nog- een duurzaam rendement.

Ons aanbod bestaat uit maatwerk trainingen. Om te beginnen doen we een uitgebreide intake middels de zogeheten SMART training. Hierdoor wordt duidelijk wat de doelstelling van de coaching is. Elke training die in de coaching wordt gehanteerd zal een beoordeling krijgen in de vorm van een rapportcijfer. Na deze meting kan men een goed het verloop zien en is het duidelijk welke stappen er genomen dienen te worden.

U kunt bij Quae Amplio rekenen op betrouwbaar en objectief advies. Daarbij gaan wij uiteraard uit van uw unieke behoeften. Klanten typeren onze werkwijze als professioneel, systematisch, authentiek en resultaatgericht. Allemaal factoren die bijdragen aan het succes van Quae Amplio.

Wij streven naar een duurzame klantrelatie.